Srdečne Vás vítame v LEMBERG S.R.O. - agentúre pre profesionálne riadenie nehnuteľností. Poskytujeme rôzne služby v oblasti správy objektov súkromných a komerčných nehnuteľností na základe dlhoročných skúseností našich zamestnancov a partnerov.

1) Výber správnej nehnuteľnosti

Ak sa sťahujete do novej krajiny alebo plánujete investovať do nehnuteľností, nevyhnutne narazíte na mnohé prekážky, či už právne alebo materiálne. Výber nehnuteľnosti je rozhodujúci pre úspech celého Vášho projektu v novej krajine. Bez ohľadu na to, či investujete do rezidenčných alebo komerčných nehnuteľností, budete potrebovať odbornú podporu vo všetkých fázach projektu. Môžeme pre Vás vybrať objekty najvyššej likvidity, založené predovšetkým na Vašich záujmoch a preferenciách. Zabezpečíme pre Vás kúpne a pred kúpne zmluvy, ceny nehnuteľností, miesta kontroly, likvidity a právnej dokumentácie. Pripravíme pre Vás kompletný zoznam so sprievodnou dokumentáciou podľa požiadaviek slovenských zákonov.

2) Finančné konzultácie

Slovensko je európskou krajinou s priaznivým investičným prostredím a rýchlym rozvojom. Investovanie do nehnuteľností je jednou z najvýhodnejších a najdlhších investícií. Ale zároveň je to veľké finančné riziko. Naši partneri Vám môžu poskytnúť vysokokvalifikované informácie o financovaní nehnuteľností a poistení Vašich investícií na Slovensku, ktoré Vám nie sú známe. S našou pomocou sa dozviete o aktuálnych možnostiach pre úvery a hypotéky pre cudzincov s cieľom akvizície nehnuteľností. Pre nerezidentov to môže byť zložitá výzva a ktorá sa môže zdať dokonca nemožná. Pomôžeme Vám vypočítať finančné riziká, vypočítať hypotéku a poistiť Váš majetok.

3) Profesionálna správa a riadenie podniku

Naša agentúra LEMBERG S.R.O. zabezpečuje pre svojich klientov archiváciu a správu všetkých dokumentov, ako aj pripravuje finančné správy o nadobudnutých alebo prenajatých nehnuteľnostiach. Poskytne Vám komplexnú právnu a účtovnú podporu, pripravíme pre Vás zmluvy s nájomníkmi a slovenskými komunálnymi službami. Zabezpečíme nasťahovanie a odsťahovanie Vašich nájomníkov, kontrolu používania Vašich nehnuteľností. Poskytujeme podporu vo vzťaahoch s kontrolnými úradmi na Slovensku, ako aj výber iba spoľahlivých dodávateľov komunálnych služieb a podpisovanie týchto požadovaných zmlúv vo Vašom mene.

4) Komplexné riadenie nehnuteľnosti

Pre rezidenčné nehnuteľnosti ponúkame kompletnú škálu služieb.

 • Plánovanie a inžiniersku prípravu objektov.
 • Projekty so stavebnou firmou, prípravu a realizáciu interiérov a exteriérov.
 • Nastavenie objektov podľa projektu.
 • Uvedenie do prevádzky renovačných prác a technických prác na objekte.
 • Zabezpečenie mimoriadneho upratovania, ako aj pravidelné upratovanie, vrátane upratovania v bytových a v nebytových priestoroch, umývanie okien, riadu a čistenie kobercov.
 • Sanitárne ošetrenie povrchov, dezinfekciu a kontrola hlodavcov, odvoz odpadu.
 • Starostlivosť o izbové rastliny ako aj služby spojené s údržbou záhrad.
 • Služby zabezpečovania objektov.
 • Výber optimálneho poskytovateľa bezpečnostných služieb.
 • Inštaláciu monitorovacieho systému pre objekt.
 • Prepravné služby: preprava nábytku a osobných vecí.
 • Administratívnu kontrolu: zaznamenávanie spotreby vody, elektriny a kúrenia.

Pre objekty komerčných nehnuteľností poskytujeme tieto služby:

 • Zabezpečenie mimoriadneho upratovania, ako aj pravidelné upratovanie, vrátane upratovania v nebytových a kancelárskych priestoroch, ako aj na okolitých priestoroch.
 • Zabezpečíme umývanie fasád, okien, umývanie riadu a kobercov.
 • Sanitárne ošetrenie povrchov, dezinfekcia a kontrola hlodavcov.
 • Zabezpečíme odvoz odpadu.
 • Starostlivosť o izbové rastliny a ako aj služby spojené s údržbou záhrad.
 • Administratívna kontrola: zaznamenávanie vodného a stočného, elektriny a kúrenia.

5) Údržba a používanie

Kontrola technického stavu objektu a jeho inžinierskych sietí: vetranie, klimatizácia, kanalizácia, inteligentný domový systém a osvetlenie. Služba "Professional by the Hour". Kontrola prevádzkového cyklu zariadení a poskytovanie po predajného servisu v prípade poruchy. Inštalácia internetu a telefónu.